Knidos Antik Kenti

Antik dünyanın parıldayan yıldızı Knidos

Karia sınırları içinde bulunan Datça yarımadası Ege adalarından gelen Dor’ların hakimiyetine girer. Dorlar Datça Merkeze 2 km uzaklıktaki Dalacak Burnundaki Burgaz mevkiinde Knidos kentini kurarlar. Knidos M.Ö 4 . yy ortalarında 35 km uzaklıktaki , bugünkü kalıntıların bulunduğu Tekir burnuna taşınılır. Bu taşınmada deniz ticaretindeki gelişmeler etkili olmuştur. . Knidos antik çağın en önemli ticaret , sanat ve kültür kentiydi.

Kent hiçbir zaman büyük bir askeri güç olmamış, bunun yerine stratejik önemini, sanatı ve kültürü kullanmış. 6 yy dan itibaren zenginleşiyor, bunu yaptığı yardımlarla, hediyeleriyle gösteriyor. Hellenistik döneme geldiğimizde Knidos’un şarabı, zeytinyağı, merhemi bütün dünyaya yayılmış. Knidos’un kap kacağı bütün Akdeniz havzasında görülüyor. Nerde kazı yaparsanız yapın mutlaka Knidos’a ait bir kap parçası bulursunuz. Son dönemlerinde Piskoposluk merkezi oluyor, yarımadanın çeşitli yerlerinde, manastır ve kiliselere rastlanıyor.

knidos

Demokrasinin ilk örneklerinin yaşandığı Knidos, antik çağın en önemli bilim, sanat merkezi kentlerindendi . Knidos’ lu Eudoksos Matematik , astronomi fizik alaninda çalışmalar yaptı. Devrin en ünlü Gözlemevi Knidos’taydı , Eudoksos buradan yıldızları inceliyordu . Dünyanın 7 Harikasından biri olan İskenderiye Feneri’nin mimari Sostratos da Knidos’luydu. Yaşadığı dönemin (M.Ö 4.yy) en ünlü heykeltraslarından olan Praksiteles Atinalı olmasına karşın uzun yıllar Knidos’ta yaşamış, Knidos’un verdiği ilhamla birçok ölümsüz esere imza atmıştır. Eserlerinin çoğu günümüze gelmemiş olsa da onlar hakkındaki bilgileri aslına uygun yapılmış kopyalarından alıyoruz. Bunların içinde en ünlüsü olan , “Knidos Afrodit’i “günümüzde bile adı sıkça geçmekte , sanat kavramı olarak söz edilmektedir.

knidos'u gezenler

Knidos Şarabı

Knidos dağ yamaçlarına kurulu bağları ve dolayısıyle şarabı ile ünlüydü. Bugün bile bazı yerlerde bu terasları görmek mümkün. Knidos şarabının Hazmı kolaylaştırıcı bir özelliği olduğu belirtiliyor. Doğu Akdeniz’den , Karadeniz’e , Atina’ya kadar Knidos şarabı gitmiş. Bu bilgiyi bu  bölgelerde yapılan kazılarda bulunan amforalardan anlıyoruz. Anforalarda Knidos’un mühürü ve Tüccarın adı yazıyordu Değişik biçimlerde çok çesitli Knidos amforaları bulunmuştur.

knidos ev kalıntıları

Knidos Nekropolü

Knidos Nekropolünü arkeologlar antik dünyadakilerin en büyüğü olarak tanımlıyorlar .Knidos’un doğusunda ayrı bir kent var sanki. Knidos Nekropolü ( Nekropol: Mezarlık ) kente 5 km kala başlar.” Etrafı peribolos denilen duvarlarla çevrili kutsal alanlar içindeki mezarlıklar doğuya doğru giden ana yolun kenarlarında, yamaçlarda sırlanırlar.

knidos depreminin izleri

Knidos’ta Deprem

Knidos stoası önünde duran kırık sütunlar Knidos’un büyük bir depremi yaşadığını göstermekte.

knidos'ta restore çalışmaları

Knidos Kalıntıları

Knidos’tan Günümüze gelen kalıntılar, mezar yapıları, resmi ve sivil mimariye ait kalıntılar, Dionysos tapınağı temeli, Stoa, Apollon Tapınağı kalıntıları, Yuvarlak tapınak kalıntıları, sunaklar, Propylon, odeon, mendirek duvarları, aslanlı mezar kaidesi, knidos küçük tiyatro, merdivenli cadde, tapınakların yerine yapılan iliselerden kalanlar, dor tapınağı, korint tapınağı, güneş saati, limanlar, şehir surları ve kuleleri, anıtsal çeşme, Bouleuterion (Meclis Binası ), büyük tiyatro batı duvarı, Musalar Kutsal alanı, Demeter Kutsal alanı, akropole ait duvarlar, Çeşmeköy arazilerinde antik köprü, Mağrin antik çeşme, Emecik Apollon kutsal alanı, kaleler. Knidos kazılarından çıkarılan taşınabilir buluntular Marmaris müzesinde saklanıyor.

knidos küçük tiyatro

knidos apollon sunağı

knidos manzarası
knidos lokantası
knidos'ta akşam

knidos'ta gün batımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir